Slatina nad Zdobnicí

Úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Porovná všech položek výpočtu ceny stočného
Veřejná vyhláška
Jmenování členů okrskové volební komise
Jmenování zapisovatele OVK
Informace k volbám do Evropského parlamentu
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Seznam nemovitostí
Výsledky voleb do zastupitelstva
Zveřejnění záměru prodeje
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 - 2023
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Výsledky komunálních voleb 2014
VSTŘÍCNÝ, RYCHLÝ A PROFESIONÁLNÍ ÚŘAD = SPOKOJENÝ OBČAN
Pravidla pro udělování čestného občanství
Výsledky komunálních voleb 2010
Úřední deska - archiv změn